Přejít k hlavnímu obsahu

V koaliční smlouvě se zapomíná na přírodu.
Změňme to! Podepište otevřený dopis, my pošleme SMS.

Představitelé koalice nejspíš zapomněli na své předvolební a velmi ambiciózní cíle pro ochranu přírody, klimatu a krajiny. Do koaliční smlouvy se dostal kvalitní předvolební program jen ve čtyřech případech. Vznikající vláda bude v příštích dnech s tímto programem žádat o důvěru. A to je naše šance! Přidejte se ke stovkám lidí, kteří podepsali otevřený dopis. My budeme vyjednávat a posílat SMS! Volili jsme přeci i pro přírodu.

Vyberte prosím v roletkovém menu nad tímto textem adresáta či adresátku, abychom Vám mohli vygenerovat otevřený dopis

Vyberte prosím adresáta v roletkovém menu,

Vyberte prosím v roletkovém menu nad tímto textem adresáta či adresátku, abychom Vám mohli vygenerovat otevřený dopis. Vyberte prosím v roletkovém menu nad tímto textem adresáta či adresátku, abychom Vám mohli vygenerovat otevřený dopis. Vyberte prosím v roletkovém menu nad tímto textem adresáta či adresátku, abychom Vám mohli vygenerovat otevřený dopis. Vyberte prosím v roletkovém menu nad tímto textem adresáta či adresátku, abychom Vám mohli vygenerovat otevřený dopis.

Vyberte prosím v roletkovém menu nad tímto textem adresáta či adresátku, abychom Vám mohli vygenerovat otevřený dopis. Vyberte prosím v roletkovém menu nad tímto textem adresáta či adresátku, abychom Vám mohli vygenerovat otevřený dopis. Vyberte prosím v roletkovém menu nad tímto textem adresáta či adresátku, abychom Vám mohli vygenerovat otevřený dopis. Vyberte prosím v roletkovém menu nad tímto textem adresáta či adresátku, abychom Vám mohli vygenerovat otevřený dopis.

Teď můžete ozdravit krajinu, řešit vysoké ceny energií a chránit klima. Toto volební období je klíčové

Vážený pane předsedo,

přejeme Vám hodně sil do začínajícího volebního období Poslanecké sněmovny. Piráti už vícekrát – například svými návrhy v Poslanecké sněmovně, ale také v programu koalice se Starosty a nezávislými – potvrdili, že chtějí být stranou zodpovědnou k životnímu prostředí, vnímají problém změny klimatu a hlásí se k potřebě řešení.

Nyní máte možnost i odpovědnost prosadit potřebnou změnu. V koaliční smlouvě a programovém prohlášení vlády by nemělo chybět několik zásadních bodů:

Teď můžete ozdravit krajinu, řešit vysoké ceny energií a chránit klima. Toto volební období je klíčové

Vážený pane předsedo,

gratulujeme Vám k výsledku ve volbách do Poslanecké sněmovny. Hnutí STAN už vícekrát – například svými návrhy v Poslanecké sněmovně, aktivitou svých členů na komunální či krajské úrovni, ale také v programu koalice s Piráty – potvrdilo, že chce být zodpovědné k životnímu prostředí, vnímá problém změny klimatu a hlásí se k potřebě řešení.

Nyní máte možnost i odpovědnost prosadit potřebnou změnu. V koaliční smlouvě a programovém prohlášení vlády by nemělo chybět několik zásadních bodů:

Teď můžete ozdravit krajinu, řešit vysoké ceny energií a chránit klima. Toto volební období je klíčové

Vážená paní předsedkyně,

gratulujeme Vám k výsledku ve volbách do Poslanecké sněmovny. TOP 09 v minulých letech prokázala, že chce být stranou zodpovědnou k životnímu prostředí, vnímá problém změny klimatu a hlásí se k potřebě řešení.

Nyní máte možnost i odpovědnost prosadit potřebnou změnu. V koaliční smlouvě a programovém prohlášení vlády by nemělo chybět několik zásadních bodů:

Teď můžete ozdravit krajinu, řešit vysoké ceny energií a chránit klima. Toto volební období je klíčové

Vážený pane předsedo,

gratulujeme Vám k výsledku ve volbách do Poslanecké sněmovny. Lidovci v minulých letech prokázali, že chtějí být stranou zodpovědnou k životnímu prostředí, vnímají problém změny klimatu a hlásí se k potřebě řešení. Vy osobně jste byl hybatelem pozitivních změn v energtice i z opoziční lavice.

Nyní máte možnost i odpovědnost prosadit potřebnou změnu. V koaliční smlouvě a programovém prohlášení vlády by nemělo chybět několik zásadních bodů:

Teď můžete ozdravit krajinu, řešit vysoké ceny energií a chránit klima. Toto volební období je klíčové

Vážený pane předsedo,

gratulujeme Vám k výsledku ve volbách do Poslanecké sněmovny. Nyní máte možnost i odpovědnost prosadit potřebnou změnu. V koaliční smlouvě a programovém prohlášení vlády by nemělo chybět několik zásadních bodů:

 • Ozdravit krajinu a chránit půdu. V souladu s volebním programem Pirátů a STAN by koaliční smlouva a programové prohlášení vlády měly deklarovat urychlenou obnovu přírodní krajinné struktury v zemědělské krajině motivováním zemědělců a dalších aktérů skrze přenastavení zemědělských dotací (např. ekoschémat) i dalších nástrojů. Cílem by mělo být do roku 2030 pokrýt neprodukčními přírodními prvky (s důrazem na stabilní krajinné prvky) alespoň 10 % zemědělské půdy. Vláda by měla také omezit maximální velikost výměry jedné plodiny na 20 hektarů a stanovit, že cílenou podporou zajistí nárůst ploch obhospodařovaných v ekologickém režimu s cílem dosáhnout 20 % zemědělské plochy v roce 2025, resp. 25 % v roce 2030, přičemž se zaměří primárně na nárůst na orné půdě. Pro lepší ochranu vody je potřeba vyčlenit desetimetrové pásy, kde se nepoužívají pesticidy a umělá hnojiva, kolem potoků, řek a dalších vodních prvků v krajině. Vláda by také měla zlepšit ochranu půdy, např. skrze zpřísnění protierozní vyhlášky a přísnější podmínky pro zábor půdy.
 • Připravit Českou republiku na odklon od uhlí do roku 2030. V souladu s volebním programem Pirátů a STAN a předvolebními vyjádřeními by nová vláda měla již v koaliční smlouvě a programovém prohlášení jasně deklarovat, do kdy spalování uhlí v ČR skončí – aktuálně je realistické uvažovat maximálně o roku 2030. Vláda by také měla přislíbit, že připraví konkrétní plán odklonu energetiky od uhlí, který bude obsahovat jasný harmonogram postupného odstavení všech uhelných elektráren, přechod teplárenství na efektivní využívání čistších paliv, spravedlivou transformaci uhelných regionů a pomoc horníkům a energetikům propouštěným kvůli útlumu uhlí skrze výsluhový příspěvek a bezplatné rekvalifikace. Plán by měl být ukotven speciálním zákonem o odklonu od uhlí.
 • Rozhýbat rozvoj obnovitelných zdrojů energie. Na základě předvolebního programu Pirátů a STAN, který říká „Modernizujeme energetiku, průmysl a dopravu na nízkoemisní a dlouhodobě udržitelné formy. České domácnosti a firmy budou mít dostupnou a čistou energii.” by koaliční smlouva a programové prohlášení měly obsahovat závazek spuštění provozní podpory pro solární a větrné elektrárny, dle zákona o podporovaných zdrojích a předložení nového energetického zákona, který odstraní bariéry pro připojování OZE do sítě, umožní sdílení vyrobené elektřiny mezi lidmi a nastaví motivační pravidla pro vznik energetických společenství. Česká republika také bude muset zvýšit cíl pro obnovitelné zdroje v návaznosti na zvýšení cíle evropského. Vzhledem k dosud nevyužitému potenciálu a nutnosti vyřešit odchod od uhlí by vláda měla předložit český příspěvek ve výši pokrytí 31 % * konečné spotřeby energie z OZE v roce 2030 a v rámci toho cíl vyrábět v roce 2030 ročně 30 TWh elektřiny z OZE. 
 • Obnovit zdravé lesy. Na základě předvolebního programu, který říká „Posílíme možnosti vlastníků a hospodářů regulovat přemnoženou zvěř.” by koaliční smlouva a programové prohlášení měly obsahovat novelu zákona o myslivosti, která zavede plánování lovu podle míry škod na lesních porostech a posílí práva menších vlastníků pozemků tak, aby se mohli na regulaci stavů zvěře na svých pozemcích podílet. Nutná je také novela lesního zákona, která zruší povinnost věkově unifikovaného zalesnění do 2 let a uvolní ruce vlastníkům pro přirozenou obnovu a nastavení dotací na podporu obnovy našich lesů s důrazem na preferenci přirozeného zmlazení. Na základě programového bodu „Ztransparentníme hospodaření společnosti Lesy ČR, s. p., změníme vlastnickou politiku s důrazem na ochranu lesa a regionální rozvoj.” by měly koaliční smlouva a programové prohlášení přislíbit nový zákon a pokyn zřizovatele změnit zadání pro Lesy ČR, aby ve veřejných lesích přírodě blízkým hospodařením a ponecháním několika vybraných území samovolnému vývoji zajišťovaly zejména stabilizaci krajiny, pohlcování uhlíku, zadržování vody, biologickou rozmanitost či rekreaci. Šetrné hospodaření by měly Lesy ČR garantovat veřejnosti certifikátem FSC.

Předem Vám děkujeme za zahrnutí nastíněných řešení do závazků vznikající vlády.

Se srdečným pozdravem.

 • Ozdravit krajinu a chránit půdu. V souladu s volebním programem Pirátů a STAN by koaliční smlouva a programové prohlášení vlády měly deklarovat urychlenou obnovu přírodní krajinné struktury v zemědělské krajině motivováním zemědělců a dalších aktérů skrze přenastavení zemědělských dotací (např. ekoschémat) i dalších nástrojů. Cílem by mělo být do roku 2030 pokrýt neprodukčními přírodními prvky (s důrazem na stabilní krajinné prvky) alespoň 10 % zemědělské půdy. Vláda by měla také omezit maximální velikost výměry jedné plodiny na 20 hektarů a stanovit, že cílenou podporou zajistí nárůst ploch obhospodařovaných v ekologickém režimu s cílem dosáhnout 20 % zemědělské plochy v roce 2025, resp. 25 % v roce 2030, přičemž se zaměří primárně na nárůst na orné půdě. Pro lepší ochranu vody je potřeba vyčlenit desetimetrové pásy, kde se nepoužívají pesticidy a umělá hnojiva, kolem potoků, řek a dalších vodních prvků v krajině. Vláda by také měla zlepšit ochranu půdy, např. skrze zpřísnění protierozní vyhlášky a přísnější podmínky pro zábor půdy.
 • Připravit Českou republiku na odklon od uhlí do roku 2030. V souladu s volebním programem Pirátů a STAN a předvolebními vyjádřeními by nová vláda měla již v koaliční smlouvě a programovém prohlášení jasně deklarovat, do kdy spalování uhlí v ČR skončí – aktuálně je realistické uvažovat maximálně o roku 2030. Vláda by také měla přislíbit, že připraví konkrétní plán odklonu energetiky od uhlí, který bude obsahovat jasný harmonogram postupného odstavení všech uhelných elektráren, přechod teplárenství na efektivní využívání čistších paliv, spravedlivou transformaci uhelných regionů a pomoc horníkům a energetikům propouštěným kvůli útlumu uhlí skrze výsluhový příspěvek a bezplatné rekvalifikace. Plán by měl být ukotven speciálním zákonem o odklonu od uhlí.
 • Rozhýbat rozvoj obnovitelných zdrojů energie. Na základě předvolebního programu Pirátů a STAN, který říká „Modernizujeme energetiku, průmysl a dopravu na nízkoemisní a dlouhodobě udržitelné formy. České domácnosti a firmy budou mít dostupnou a čistou energii.” by koaliční smlouva a programové prohlášení měly obsahovat závazek spuštění provozní podpory pro solární a větrné elektrárny, dle zákona o podporovaných zdrojích a předložení nového energetického zákona, který odstraní bariéry pro připojování OZE do sítě, umožní sdílení vyrobené elektřiny mezi lidmi a nastaví motivační pravidla pro vznik energetických společenství. Česká republika také bude muset zvýšit cíl pro obnovitelné zdroje v návaznosti na zvýšení cíle evropského. Vzhledem k dosud nevyužitému potenciálu a nutnosti vyřešit odchod od uhlí by vláda měla předložit český příspěvek ve výši pokrytí 31 % * konečné spotřeby energie z OZE v roce 2030 a v rámci toho cíl vyrábět v roce 2030 ročně 30 TWh elektřiny z OZE. 
 • Obnovit zdravé lesy. Na základě předvolebního programu, který říká „Posílíme možnosti vlastníků a hospodářů regulovat přemnoženou zvěř.” by koaliční smlouva a programové prohlášení měly obsahovat novelu zákona o myslivosti, která zavede plánování lovu podle míry škod na lesních porostech a posílí práva menších vlastníků pozemků tak, aby se mohli na regulaci stavů zvěře na svých pozemcích podílet. Nutná je také novela lesního zákona, která zruší povinnost věkově unifikovaného zalesnění do 2 let a uvolní ruce vlastníkům pro přirozenou obnovu a nastavení dotací na podporu obnovy našich lesů s důrazem na preferenci přirozeného zmlazení. Na základě programového bodu „Ztransparentníme hospodaření společnosti Lesy ČR, s. p., změníme vlastnickou politiku s důrazem na ochranu lesa a regionální rozvoj.” by měly koaliční smlouva a programové prohlášení přislíbit nový zákon a pokyn zřizovatele změnit zadání pro Lesy ČR, aby ve veřejných lesích přírodě blízkým hospodařením a ponecháním několika vybraných území samovolnému vývoji zajišťovaly zejména stabilizaci krajiny, pohlcování uhlíku, zadržování vody, biologickou rozmanitost či rekreaci. Šetrné hospodaření by měly Lesy ČR garantovat veřejnosti certifikátem FSC.

Předem Vám děkujeme za zahrnutí nastíněných řešení do závazků vznikající vlády.


Se srdečným pozdravem

 • Ozdravit krajinu a chránit půdu. V souladu s volebním programem SPOLU by koaliční smlouva a programové prohlášení vlády měly deklarovat urychlenou obnovu přírodní krajinné struktury v zemědělské krajině motivováním zemědělců a dalších aktérů skrze přenastavení zemědělských dotací (např. ekoschémat) i dalších nástrojů. Cílem by mělo být do roku 2030 pokrýt neprodukčními přírodními prvky (s důrazem na stabilní krajinné prvky) alespoň 10 % zemědělské půdy. Vláda by měla také omezit maximální velikost výměry jedné plodiny na 20 hektarů a stanovit, že cílenou podporou zajistí nárůst ploch obhospodařovaných v ekologickém režimu s cílem dosáhnout 20 % zemědělské plochy v roce 2025, resp. 25 % v roce 2030, přičemž se zaměří primárně na nárůst na orné půdě. Pro lepší ochranu vody je potřeba vyčlenit desetimetrové pásy, kde se nepoužívají pesticidy a umělá hnojiva, kolem potoků, řek a dalších vodních prvků v krajině. Vláda by také měla zlepšit ochranu půdy, např. skrze zpřísnění protierozní vyhlášky a přísnější podmínky pro zábor půdy.
 • Připravit Českou republiku na odklon od uhlí do roku 2030. V souladu s volebním programem SPOLU a Vašimi předvolebními vyjádřeními by nová vláda měla již v koaliční smlouvě a programovém prohlášení jasně deklarovat, do kdy spalování uhlí v ČR skončí – aktuálně je realistické uvažovat maximálně o roku 2030. Vláda by také měla přislíbit, že připraví konkrétní plán odklonu energetiky od uhlí, který bude obsahovat jasný harmonogram postupného odstavení všech uhelných elektráren, přechod teplárenství na efektivní využívání čistších paliv, spravedlivou transformaci uhelných regionů a pomoc horníkům a energetikům propouštěným kvůli útlumu uhlí skrze výsluhový příspěvek a bezplatné rekvalifikace. Plán by měl být ukotven speciálním zákonem o odklonu od uhlí.
 • Rozhýbat rozvoj obnovitelných zdrojů energie. Na základě předvolebního programu SPOLU, který říká „Zavedeme provozní podporu pro malé fotovoltaické elektrárny v aukcích.” by koaliční smlouva a programové prohlášení měly obsahovat závazek spuštění provozní podpory pro solární a větrné elektrárny, dle zákona o podporovaných zdrojích a předložení nového energetického zákona, který odstraní bariéry pro připojování OZE do sítě, umožní sdílení vyrobené elektřiny mezi lidmi a nastaví motivační pravidla pro vznik energetických společenství. Česká republika také bude muset zvýšit cíl pro obnovitelné zdroje v návaznosti na zvýšení cíle evropského. Vzhledem k dosud nevyužitému potenciálu a nutnosti vyřešit odchod od uhlí by vláda měla předložit český příspěvek ve výši pokrytí 31 % * konečné spotřeby energie z OZE v roce 2030 a v rámci toho cíl vyrábět v roce 2030 ročně 30 TWh elektřiny z OZE. 
 • Obnovit zdravé lesy. Na základě předvolebního programu, který říká „Posílíme pravomoci vlastníků půdy a hospodářů v organizaci honiteb. Včasné řešení problémů s přemnoženou zvěří či škůdci uchrání krajinu před většími škodami a ušetří veřejné peníze.” by koaliční smlouva a programové prohlášení měly obsahovat novelu zákona o myslivosti, která zavede plánování lovu podle míry škod na lesních porostech a posílí práva menších vlastníků pozemků tak, aby se mohli na regulaci stavů zvěře na svých pozemcích podílet. Nutná je také novela lesního zákona, která zruší povinnost věkově unifikovaného zalesnění do dvou let a uvolní ruce vlastníkům pro přirozenou obnovu a nastavení dotací na podporu obnovy našich lesů s důrazem na preferenci přirozeného zmlazení. Na základě programového bodu „Prioritou hospodaření ve státních lesích bude ekologická funkce a dlouhodobá udržitelnost, nikoli okamžitý zisk. Stát půjde příkladem. Podpoříme rozvoj agrolesnictví. Budoucí zisky ze státních lesů nepůjdou do státního rozpočtu, namísto toho budou přispívat k obnově lesních ekosystémů a ochraně vody.” by měly koaliční smlouva a programové prohlášení přislíbit nový zákon a pokyn zřizovatele změnit zadání pro Lesy ČR, aby ve veřejných lesích přírodě blízkým hospodařením a ponecháním několika vybraných území samovolnému vývoji zajišťovaly zejména stabilizaci krajiny, pohlcování uhlíku, zadržování vody, biologickou rozmanitost či rekreaci. Šetrné hospodaření by měly Lesy ČR garantovat veřejnosti certifikátem FSC.

Předem Vám děkujeme za zahrnutí nastíněných řešení do závazků vznikající vlády.


Se srdečným pozdravem

 • Ozdravit krajinu a chránit půdu. V souladu s volebním programem SPOLU by koaliční smlouva a programové prohlášení vlády měly deklarovat urychlenou obnovu přírodní krajinné struktury v zemědělské krajině motivováním zemědělců a dalších aktérů skrze přenastavení zemědělských dotací (např. ekoschémat) i dalších nástrojů. Cílem by mělo být do roku 2030 pokrýt neprodukčními přírodními prvky (s důrazem na stabilní krajinné prvky) alespoň 10 % zemědělské půdy. Vláda by měla také omezit maximální velikost výměry jedné plodiny na 20 hektarů a stanovit, že cílenou podporou zajistí nárůst ploch obhospodařovaných v ekologickém režimu s cílem dosáhnout 20 % zemědělské plochy v roce 2025, resp. 25 % v roce 2030, přičemž se zaměří primárně na nárůst na orné půdě. Pro lepší ochranu vody je potřeba vyčlenit desetimetrové pásy, kde se nepoužívají pesticidy a umělá hnojiva, kolem potoků, řek a dalších vodních prvků v krajině. Vláda by také měla zlepšit ochranu půdy, např. skrze zpřísnění protierozní vyhlášky a přísnější podmínky pro zábor půdy.
 • Obnovit zdravé lesy. Na základě předvolebního programu, který říká „Posílíme pravomoci vlastníků půdy a hospodářů v organizaci honiteb. Včasné řešení problémů s přemnoženou zvěří či škůdci uchrání krajinu před většími škodami        a ušetří veřejné peníze.” by koaliční smlouva a programové prohlášení měly obsahovat novelu zákona o myslivosti, která zavede plánování lovu podle míry škod na lesních porostech a posílí práva menších vlastníků pozemků tak, aby se mohli na regulaci stavů zvěře na svých pozemcích podílet. Nutná je také novela lesního zákona, která zruší povinnost věkově unifikovaného zalesnění do 2 let a uvolní ruce vlastníkům pro přirozenou obnovu a nastavení dotací na podporu obnovy našich lesů s důrazem na preferenci přirozeného zmlazení. Na základě programového bodu „Prioritou hospodaření ve státních lesích bude ekologická funkce a dlouhodobá udržitelnost, nikoli okamžitý zisk. Stát půjde příkladem. Podpoříme rozvoj agrolesnictví. Budoucí zisky ze státních lesů nepůjdou do státního rozpočtu, namísto toho budou přispívat k obnově lesních ekosystémů a ochraně vody.” by měly koaliční smlouva a programové prohlášení přislíbit nový zákon a pokyn zřizovatele změnit zadání pro Lesy ČR, aby ve veřejných lesích přírodě blízkým hospodařením a ponecháním několika vybraných území samovolnému vývoji zajišťovaly zejména stabilizaci krajiny, pohlcování uhlíku, zadržování vody, biologickou rozmanitost či rekreaci. Šetrné hospodaření by měly Lesy ČR garantovat veřejnosti certifikátem FSC.

 • Rozhýbat rozvoj obnovitelných zdrojů energie. Na základě předvolebního programu SPOLU, který říká „Zavedeme provozní podporu pro malé fotovoltaické elektrárny v aukcích.” by koaliční smlouva a programové prohlášení měly obsahovat závazek spuštění provozní podpory pro solární a větrné elektrárny, dle zákona o podporovaných zdrojích a předložení nového energetického zákona, který odstraní bariéry pro připojování OZE do sítě, umožní sdílení vyrobené elektřiny mezi lidmi a nastaví motivační pravidla pro vznik energetických společenství. Česká republika také bude muset zvýšit cíl pro obnovitelné zdroje v návaznosti na zvýšení cíle evropského. Vzhledem k dosud nevyužitému potenciálu a nutnosti vyřešit odchod od uhlí by vláda měla předložit český příspěvek ve výši pokrytí 31 % * konečné spotřeby energie z OZE v roce 2030 a v rámci toho cíl vyrábět v roce 2030 ročně 30 TWh elektřiny z OZE. 
 • Připravit Českou republiku na odklon od uhlí do roku 2030. V souladu s volebním programem SPOLU, Vašimi předvolebními vyjádřeními i dlouhodobým postojem lidovců by nová vláda měla již v koaliční smlouvě a programovém prohlášení jasně deklarovat, do kdy spalování uhlí v ČR skončí – aktuálně je realistické uvažovat maximálně o roku 2030. Vláda by také měla přislíbit, že připraví konkrétní plán odklonu energetiky od uhlí, který bude obsahovat jasný harmonogram postupného odstavení všech uhelných elektráren, přechod teplárenství na efektivní využívání čistších paliv, spravedlivou transformaci uhelných regionů a pomoc horníkům a energetikům propouštěným kvůli útlumu uhlí skrze výsluhový příspěvek a bezplatné rekvalifikace. Plán by měl být ukotven speciálním zákonem o odklonu od uhlí.

 • Ozdravit krajinu a chránit půdu. V souladu s volebním programem SPOLU by koaliční smlouva a programové prohlášení vlády měly deklarovat urychlenou obnovu přírodní krajinné struktury v zemědělské krajině motivováním zemědělců a dalších aktérů skrze přenastavení zemědělských dotací (např. ekoschémat) i dalších nástrojů. Cílem by mělo být do roku 2030 pokrýt neprodukčními přírodními prvky (s důrazem na stabilní krajinné prvky) alespoň 10 % zemědělské půdy. Vláda by měla také omezit maximální velikost výměry jedné plodiny na 20 hektarů a stanovit, že cílenou podporou zajistí nárůst ploch obhospodařovaných v ekologickém režimu s cílem dosáhnout 20 % zemědělské plochy v roce 2025, resp. 25 % v roce 2030, přičemž se zaměří primárně na nárůst na orné půdě. Pro lepší ochranu vody je potřeba vyčlenit desetimetrové pásy, kde se nepoužívají pesticidy a umělá hnojiva, kolem potoků, řek a dalších vodních prvků v krajině. Vláda by také měla zlepšit ochranu půdy, např. skrze zpřísnění protierozní vyhlášky a přísnější podmínky pro zábor půdy.
 • Obnovit zdravé lesy. Na základě předvolebního programu, který říká „Posílíme pravomoci vlastníků půdy a hospodářů v organizaci honiteb. Včasné řešení problémů s přemnoženou zvěří či škůdci uchrání krajinu před většími škodami a ušetří veřejné peníze.” by koaliční smlouva a programové prohlášení měly obsahovat novelu zákona o myslivosti, která zavede plánování lovu podle míry škod na lesních porostech a posílí práva menších vlastníků pozemků tak, aby se mohli na regulaci stavů zvěře na svých pozemcích podílet. Nutná je také novela lesního zákona, která zruší povinnost věkově unifikovaného zalesnění do 2 let a uvolní ruce vlastníkům pro přirozenou obnovu a nastavení dotací na podporu obnovy našich lesů s důrazem na preferenci přirozeného zmlazení. Na základě programového bodu „Prioritou hospodaření ve státních lesích bude ekologická funkce a dlouhodobá udržitelnost, nikoli okamžitý zisk. Stát půjde příkladem. Podpoříme rozvoj agrolesnictví. Budoucí zisky ze státních lesů nepůjdou do státního rozpočtu, namísto toho budou přispívat k obnově lesních ekosystémů a ochraně vody.” by měly koaliční smlouva a programové prohlášení přislíbit nový zákon a pokyn zřizovatele změnit zadání pro Lesy ČR, aby ve veřejných lesích přírodě blízkým hospodařením a ponecháním několika vybraných území samovolnému vývoji zajišťovaly zejména stabilizaci krajiny, pohlcování uhlíku, zadržování vody, biologickou rozmanitost či rekreaci. Šetrné hospodaření by měly Lesy ČR garantovat veřejnosti certifikátem FSC.

 • Rozhýbat rozvoj obnovitelných zdrojů energie. Na základě předvolebního programu SPOLU, který říká „Zavedeme provozní podporu pro malé fotovoltaické elektrárny v aukcích.” by koaliční smlouva a programové prohlášení měly obsahovat závazek spuštění provozní podpory pro solární a větrné elektrárny, dle zákona o podporovaných zdrojích a předložení nového energetického zákona, který odstraní bariéry pro připojování OZE do sítě, umožní sdílení vyrobené elektřiny mezi lidmi a nastaví motivační pravidla pro vznik energetických společenství. Česká republika také bude muset zvýšit cíl pro obnovitelné zdroje v návaznosti na zvýšení cíle evropského. Vzhledem k dosud nevyužitému potenciálu a nutnosti vyřešit odchod od uhlí by vláda měla předložit český příspěvek ve výši pokrytí 31 % konečné spotřeby energie z OZE v roce 2030 a v rámci toho cíl vyrábět v roce 2030 ročně 30 TWh elektřiny z OZE. 

 • Připravit Českou republiku na odklon od uhlí do roku 2030. V souladu s volebním programem SPOLU a vyjádřeními zástupců koalice by nová vláda měla již v koaliční smlouvě a programovém prohlášení jasně deklarovat, do kdy spalování uhlí v ČR skončí – aktuálně je realistické uvažovat maximálně o roku 2030. Vláda by také měla přislíbit, že připraví konkrétní plán odklonu energetiky od uhlí, který bude obsahovat jasný harmonogram postupného odstavení všech uhelných elektráren, přechod teplárenství na efektivní využívání čistších paliv, spravedlivou transformaci uhelných regionů a pomoc horníkům a energetikům propouštěným kvůli útlumu uhlí skrze výsluhový příspěvek a bezplatné rekvalifikace. Plán by měl být ukotven speciálním zákonem o odklonu od uhlí.


** Tato pole jsou povinná

* Jedná se o adekvátní podíl na celkovém evropském cíli, který je navržena na 40 %. ČR tedy má nadále mít závazek pod průměrem států EU, vzhledem ke svým možnostem. https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/amendment-renewable-energy-directive-2030-climate-target-with-annexes_en.pdf (str. 66)

Zaškrtnutím pole udělujete Hnutí DUHA (IČ 15547779) souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem informování o výzvě a dalších aktivitách vedoucích k ochraně životního prostředí. Souhlas může být kdykoli odvolán zasláním emailu na osobni.udaje@hnutiduha.cz. Podrobné informace o ochraně osobních údajů v Hnutí DUHA najdete na https://www.hnutiduha.cz/informacni-memorandum.