Přejít k hlavnímu obsahu

Vítejte ve volební kalkulačce

Volební kalkulačka srovná Vaše preference v ochraně přírody s kanditáty a kandidátkami do poslanecké sněmovny. Nejen to, preference kandidátů a kandidátek můžete i ohodnotit. Stačí odpovědět na 10 otázek.

Otázka č. 1

Podpořil/a byste zvýšení energetické daně z fosilních paliv tak, aby zpoplatnění jejich spalování v domácích kotlích či domovních kotelnách a dalších menších zdrojích odpovídalo zpoplatnění jejich spalování v teplárnách (které je zpoplatněné skrze emisní povolenky)?

Otázka č. 2

Podpořil/a byste postupný odklon české energetiky od spalování uhlí s ukončením v roce 2030 a přijetí legislativy, která to zajistí?

Otázka č. 3

Podpořil/a byste změny legislativy i podzákonných norem tak, aby podmiňovaly využívání zemědělských i lesnických dotací trvale udržitelnou praxí (např. povinnost přírodních prvků na 10 % zemědělských ploch či přírodě blízká druhová skladba lesů)?

Otázka č. 4

Jste pro rozvoj ekologického zemědělství tak, aby v roce 2030 bylo v ekologickém režimu obhospodařování alespoň 25 % zemědělské plochy?

Otázka č. 5

Podpořil/a byste změny legislativní návrhy, které povedou k významnému omezení jedů (pesticidů) a umělých hnojiv v zemědělství?

Otázka č. 6

Podpořil/a byste obnovení provozní podpory (aukce či zelené bonusy) pro obnovitelné zdroje elektřiny jako větrné a solární elektrárny?

Otázka č. 7

Podpořil/a byste motivační podmínky a odstranění bariér pro vznik a fungování komunitních projektů obnovitelné energetiky a sdílení elektřiny z těchto zdrojů?

Otázka č. 8

Podpořil/a byste změny pro navýšení podpory z EU fondů a výnosů z emisních povolenek pro projekty obnovitelných zdrojů určených primárně pro samospotřebu (jednotlivci/domácnosti, malé firmy, obce, energetické společenství)?

V jakém kraji budete volit?

Jakou politickou stranu zvažujete volit?

Vyberte prosím stranu, kterou zvažujete volit.

Poslední otázka se také bude týkat Vás.